Antverpen 27-28 oktober 2017

0

Ik wil u graag uitnodigen op 2 activiteiten die zullen plaatsvinden in Antwerpen.

Het eerste is een panel-gesprek met Karin Verelst (filosofe, VUB) en Stephen Bouquin (socioloog, Critica) over de actuele problematieken rond de nationaliteitenvraagstuk en democratisch zelfbestuur in tijden van globaal neoliberalisme. Voorbeelden uit Catalonië en Koerdistan zullen aangehaald worden. Peter Terryn (politiek activist) en Koerdische vrijheidsstrijders zullen de campagne Free Öcalan voorstellen. Vrijdag 27 oktober, 19u, zaal Multatuli, Lange Vlierstraat 5, Antwerpen. Zie ook bijgevoegde flyer over de campagne voor Öcalan.

facebook event pagina: https://www.facebook.com/events/694107780790801/?active_tab=about

Een dag later, op zaterdag 28 oktober, om 12u, Steenplein, Antwerpen, zal de World Kobane Day gevierd worden. (zie flyer in bijlage). De heroïsche strijd om Kobane betekende niet alleen het begin van het einde van IS, maar markeerde ook het bloeien van het democratisch confederalisme als politiek model voor de emancipatie van de Koerden, maar ook als een model voor een niet-sektair, democratisch, feministisch en sociaal Midden-Oosten. Tijdens deze viering zal Abdullah Öcalan, de bezieler van het democratisch confederalisme, centraal staan. Er is een internationale campagne gaande om hem vrij te krijgen. De Free-Ocalan bus-toer, een mobiele bibliotheek, zal daarom halte houden bij zowel het debat op vrijdag als de viering op zaterdag. Een derde pamflet geeft meer uitleg over waarom deze Free Öcalan campagne.

Share.